Początki koncepcji Lean sięgają lat 40. ubiegłego wieku i wiążą się z działalnością Toyoty. Dziś te rozwiązania stosowane są na całym świecie, a przedsiębiorcy z różnych branż doceniają narzędzia, które dekady temu opracował znany koncert. W tym artykule sprawdzamy, jak wygląda lean manufacturing w praktyce.

Lean manufacturing w produkcji i nie tylko

Koncepcja zakłada wykorzystanie sprawdzonych narzędzi. Mowa m.in. o zasadzie just in time, a więc dokładnie na czas. Warto zapoznać się także z założeniami poziomowania obciążenia produkcji, zasadą ciągłego doskonalenia (Kaizen) oraz zasadą TPM czyli Total Productive Maintenance.

Szkolenie lean manufacturing – wymierne korzyści dla Twojej firmy

Wybierając takie szkolenie zatroszczysz się o to, żeby twój zespół projektowy posiadał zestaw przydatnych narzędzi i praktyk, pozwalających mu na eliminację błędów i na lepsze zarządzanie. Do ogromnych zalet koncepcji Lean należy zaliczyć także to, że efekty są mierzalne. Zyskasz więc cenne informacje na temat efektów wprowadzonych przez siebie usprawnień.

Szkolenia lean manufacturing to często także kompleksowe wsparcie ekspertów, a więc wyczerpujące i zindywidualizowane doradztwo. Zajęcia mogą mieć formę warsztatów, co sprzyja praktycznemu przećwiczeniu umiejętności. Takie firmy jak np. Open Horizon dbają o to, żeby klienci wybierający szkolenia Lean opuścili kurs z rzetelną wiedzą, pozwalającą im samodzielnie projektować rozwiązania usprawniające. Aby to przećwiczyć, podczas kursu miejsce mają:

  • symulacje, polegające na projektowaniu i przeprowadzaniu usprawnień;
  • analizy, które pozwalają zidentyfikować problemy.

Po zrealizowanym szkoleniu uczestnicy otrzymują więc nie tylko oficjalny certyfikat, ale też i umiejętności, dzięki którym skutecznie mogą wyeliminować marnotrawstwo, ograniczyć koszty i zmniejszyć ryzyko pojawienia się błędów.

Give a Comment