Utrzymywanie wysokich standardów produkcji musi być priorytetem każdego zakładu. W przestrzeganiu wymaganych norm pomogą nam badania nieniszczące. Z ich pomocą możemy nadzorować praktycznie cały cykl produkcji.

Badania nieniszczące konstrukcji i metali – jakie wady w ten sposób wykryjemy?

Z badaniami zweryfikujemy stan urządzeń, materiałów i konstrukcji, bez konieczności ingerowania w ich strukturę czy właściwości. Nie są więc wymagane żadne modyfikacje, co oznacza, że metody są nieinwazyjne. To m.in. z tego wynika ich ogromna uniwersalność i możliwość zastosowania w wielu branżach.

Badania niszczące metali i konstrukcji pomogą nam rozpoznać np. defekty wywołane korozją, pęknięcia o charakterze otwartym lub wewnętrznym, nieciągłości, niepoprawny kształt elementów itp. Rzetelnie przeprowadzony proces to szansa na precyzyjne określenie stanu technicznego produktu i zweryfikowanie jakości konstrukcji czy obiektów. Wszystkie takie defekty, jeśli nie będą wykryte, mogą prowadzić do strat finansowych, strat wizerunkowych oraz mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu.

Zastosowanie badań nieniszczących

Na usługi badań nieniszczących decydują się podmioty działające w branży budowlanej, chemicznej i energetycznej. Zastosowanie badań nieniszczących obejmuje także takie dziedziny przemysłu jak:

  1. energetyka jądrowa;
  2. branża lotnicza;
  3. przemysł ciężki.

Metody, które wykorzystują specjaliści, oferujący takie usługi, wyróżniają się niezwykłą dokładnością. Wynika ona m.in. z faktu, że eksperci dysponują różnorodnymi rodzajami badań, które mogą wybrać z myślą o konkretnym przypadku. Stosuje się m.in. badania magnetyczno proszkowe, badania ultradźwiękowe UT, badania radiologiczne RT, badania VT, badania penetracyjne PT, badania szczelności metodą pęcherzykową LT. Wykorzystuje się także takie metody badań nieniszczących jak: pomiary twardości HT, pomiary zawartości ferrytu FE oraz pomiary twardości metodą UCI.

Źródło: Jordanndt.pl

Give a Comment